Testis kanserinin tedavi şansı nedir?-ERKAN TOPUZ

Yeğenim 18 yaşında. Testis kanseri tanısıyla ameliyat edildi. Şu anda kemoterapi görüyor. Doktorlar tümörün 'germ hücreli' olduğunu söylüyor. 2'nci kez ameliyat olması gerekiyormuş. Testis tümörlerinin tedavi şansı nedir? D.M.

Testis kanserinin tedavi şansı
CEVAP:
Testis kanserleri ikiye ayrılır: Seminom ve seminom dışı.

Seminomların kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle tedavi şansı yüzde 95'tir. Seminom dışı tümörlerin ise bu yöntemlerle tedavi şansı yüzde 75lere kadar çıkar. Kemoterapi süresi hastalığın evresine göre değişir. Erken evrede 2, orta evrede 4, ileri evrede 6 küre kadar çıkabilir. Tümör kemoterapiye tam yanıt verirse, bilgisayarlı tomografi, PET, tümör markerları normalse tedavi kesilir. Ama nüks ve kemoterapiye direnç varsa metastatik odağa ameliyat gerekli olabilir. Ama genellikle nüks eden bölgeye radyoterapi yapılır ve kemoterapi değiştirilir. Bu hastalarda bütün kemoterapiler denenip başarı elde edilmezse yüksek doz kemoterapi veya kemik iliği nakli düşünülebilir.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Erkan TOPUZ